Bądź szczęśliwy - tu i teraz Mam moc dokonywania wyboru!Przeświadczenie o tym, że to ja wybieram, czy jestem szczęśliwy jest chyba jedną z najtrudniejszych zmian, które trzeba wdrożyć. Można powiedzieć, że przydarzają nam się różne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Śmierć bliskich, wypadki. Przecież nie sprawimy, że takie sytuacje nie będą nam się przydarzać.
Zmiana myślenia polega jednak na tym, żeby ze wszystkich przeciwności wyciągać to, co najlepsze. Każdego z nas spotykają nieszczęścia. Większość z nas będzie musiała poradzić sobie ze śmiercią rodziców, ciężką chorobą czy złamanym sercem. Możemy utrzymywać się w cierpieniu, powtarzając, że tylko nas to dotyczy, że jesteśmy w nim samotni. Jest jednak alternatywa. Istnieje wielu ludzi, którzy  odwracają tę sytuację, starając się wykorzystać ją jako motywację do działania.
Bycie odpowiedzialnym za swoje życie to jedna z piękniejszych zmian, których możemy dokonać. Ale również najcięższa.


Przekonania osobowości opartej na prawdzie:

1. To, co dostrzegam u innych, jest odzwierciedleniem stanu mojego umysłu. Niczego więcej nie potrzebuję, żeby już teraz odczuwać szczęście i wdzięczność oraz odnosić sukcesy. Wszyscy stanowimy jedność.
2. Moja bezbronność daje mi poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ miłość nie wymaga obrony, akceptacja przynosi spokój umysłu.
3. Miłość nie stawia warunków. Moje poczucie własnej wartości nie zależy od zewnętrznych ocen.
4. Przebaczenie i trudna szczerość gwarantują spokój umysłu.
5. Liczy się tylko chwila obecna. Przeszłość minęła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła.
6. Aby zmienić charakter moich przeżyć, najpierw muszę zmienić swój sposób myślenia.
7. Błędy należy naprawiać i traktować jako lekcję. Osądzanie i karanie nie służą mojemu rozwojowi.
8. Tylko miłość jest prawdziwa. Nie można zagrozić czemuś, co jest prawdziwe.
9. Jestem odpowiedzialny za swoje życie. Ponieważ mam wpływ na to, jakich uczuć doświadczam, mogę świadomie decydować, jaki cel chcę osiągnąć.
10. Dostaję to, czego chcę, dając to, co mam. Zaspokojenie nie jest nieograniczone i nie może podlegać okolicznościom.

***

Ta notka to część większej całości:
Początek znajdziesz tu
Następna część tutaj

0 komentarze:

Prześlij komentarz