Jeleń - symbol

"Biały Jeleń - symbolizuje bliskość świata nadprzyrodzonego, jest pośrednikiem pomiędzy światami, w tradycji chrześcijańskiej bywa symbolem Chrystusa."


"Fragment miedzianego reliefu ze świątyni bogini Ninhursag (powstały ok. XXVI stulecia przed Chr.), pozwala nam domyślać się niektórych znaczeń symbolicznych łączonych przez starożytnych Sumerów z wyobrażeniem jelenia. Otóż Ninhursag - której pierwotne imię brzmiało Nintu - była jedną z ważniejszych bogiń - matek, przypisywano jej zrodzenie wielu bogów i bogiń, była również współstworzycielką ludu Sumerów. Jako bogini rodzicielka skojarzona była z cyklem obumierania i odradzania się natury, mogła być dawczynią życia i sprawczynią śmierci. Jelenie jako atrybuty bogini Ninhursag symbolizowały zapewne przynajmniej niektóre aspekty symboliki bogini." http://www.lomza.friko.pl/ciekawostki/jelen_1.htm


Jeleń oznacza również wytrwałość, konsekwentne dochodzenie do celu i dbałość o równowagę energetyczną. (za: Symbolika Zwierząt)Chrześcijaństwo bez trudności przyjęło prastary symbol jelenia wraz z większością wiązanych z nim znaczeń. Symbolikę oczywiście wzbogacono o znaczenia oparte na przekazach biblijnych. Na podstawie słów Pisma Świętego jeleń mógł być upostaciowaniem Chrystusa lub też symbolem duszy ludzkiej pragnącej zbawienia. Symbolika chrystologiczna jelenia - często białego - oparta była na fragmencie jednej z bardziej alegorycznych ksiąg Biblii: na "Pieśni nad Pieśniami" króla Salomona. Oblubienica, będąca starotestamentowym typem Kościoła, oczekuje Oblubieńca-Mesjasza, który:
..idzie skacząc po górach, przeskakując pagórki Podobny jest miły mój sarnie i jelonkowi. [PnP. II, 8-9]
   Porównanie Oblubieńca-Chrystusa do jelenia pojawia się jeszcze dwukrotnie w kolejnych rozdziałach:
Wróć się bądź podobny, mity mój! Sarnie i jelonkowi na wzgórzach Bether. [PnP. II, 17]
Uciekaj miły mój! A bądź podobny
sarnie i jelonkowi na górach ziół wonnych. [PnP. VIII, 14]
   Ikonografia średniowieczna wzbogaciła symbol jelenia jako epifanii Chrystusa o dodatkowe elementy. Między rogami zwierzęcia umieszczano krzyż - to najpopularniejsza forma symbolu jelenia - albo postać Zbawiciela w jaśniejącej mandorli.
   Jeleń jako symbol duszy ludzkiej dążącej do Boga również wywodzi się ze Starego Testamentu. W psalmie 42. król Dawid wola: Jako pragnie jeleń do źródel wodnych, tak pragnie dusza moja do ciebie, Boże. [ Ps. XLII, w. 2]Już w jaskiniach z epoki kamiennej znajdują się malowidła przedstawiające jelenie i przebranych za jelenie ludzi, które służyły celom kultowym. Jeleń był zwierzęciem czczonym na całym świecie, ze względu na jego odnawiające się corocznie wysokie poroże często porównywano go z drzewem życia, dlatego też był w wielu kulturach i epokach symbolem płodności, duchowego wzrostu i zasady, śmierci i ponownych narodzin……, Egipcjanie uważali jelenia za łatwowiernego zarozumialca, który uciekając przed myśliwym w lesie zaklinowuje poroże w gałęziach drzew i daje się zabić….., Rogi jelenia, ze względu na ich kształt i ze względu na krwistoczerwoną barwę ścieranego na wiosnę scyputu, jawiły się wielu ludom jako promienie światła i ognia, a jeleń uważany był z tej racji za zwierzę solarne lub też pośrednika między niebem a ziemią. W buddyzmie jeleń uchodził, obok gazeli, za symbol mądrości i ascezy, zwierzę Buddy który objawia się również w postaci jelenia i jego nauk udzielanych często w gajach zamieszkałych przez płową zwierzynę, atrybut wieczności i jesieni. Solarny aspekt jelenia w Chinach interpretowano niekiedy także w sensie negatywnym, jeleń byt również symbolem suszy. Obok łani w starożytności również jeleń uchodził za święte zwierzę Artemidy, gdzie walka jelenia z innymi zwierzętami symbolizowała walkę między światłem a ciemnością. Jako przewodnik dusz jeleń pojawia się w starożytności i u Celtów. Starożytność widziała w jeleniu także wroga i zabójcę węży, a wyobrażenie to spotykamy często w związku z wodą życia. Niekiedy jeleń staje się symbolem melancholii, ponieważ kocha samotność. Ze względu na jego rzucające się w oczy zachowanie w czasie rui (rykowisko) uchodził także za symbol męskiej namiętności seksualnej, Coroczne gubienie i odrastanie rogów — cykliczne okresy rodzenia się i umierania, płodności, wzro­stu, odrodzenia duchowego. Poroże, które co roku odrasta coraz okazalsze i grub­sze; powiększając liczbę odnóg i wagę, wyobraża rosnącą potencję płciową sam­ca, władcę haremu łań. Rogi sarny były słynnym afrodyzjakiem……., W alchemii: rtęć filozoficzna, merkuriusz….. W mistyce biała łania leśna to dusza, wraz z pustynnym jednorożcem czyli duchem, żyją razem w lesie — ciele człowieka. Jeleń we śnie jest wysłannikiem podswiadomosci przynoszącym nam swoiste przesłanie……

za: http://sennik-mistyczny.pl/?p=1460


Jeleń na naszej duchowej ścieżce

Jelenie są świetnymi przewodnikami duchowymi, dlatego warto prosić je o wsparcie w odnalezieniu własnej drogi.
Jeleń pomaga nam również odnaleźć nasze wewnętrzne skarby - talenty, prawdy, które są w nas zapisane, ukryte wspomnienia.
Łania - samica jelenia - jest związana z nieskończona szczodrością, na którą, aby z niej korzystać, musimy sie oswoić. Dlatego też jelenie uczą nas zaufania do sił natury, powierzenia jej rozwiązanie niektórych problemów w nas.
Znane są również ze swoich umiejętności tropienia, dlatego są symbolem uważności - również dla osób, które o uważnosci w życiu chcą pamiętać. W mitologii celtyckiej to właśnie jeleń prowadził wróżki przez las, do ich królestwa. Dlatego też jeleń idealnie nadaje się na naszego duchowego przewodnika.

Co oznacza tatuaż z jeleniem?

Jelenie łączą zwierzęcą siłę z pięknem i gracją. dlatego mogą być idealnym pomysłem na tatuaż dla osób, których wewnętrzna siła objawia się w piękny sposób - nie tylko dla kobiet! ;)
Ten rodzaj siły to siła królów i królowych, a nie silnych wojowników. Emanuje na wielu płaszczyznach, dlatego tak rzadko spotyka się jej konkretne wcielenia.

Ze względu na piękno - szczególnie poruszania się - jelenia, Celtowie kojarzyli je ze sztuką - zwłaszcza muzyką i poezją.

Związany jest też ze świtem, księżycem oraz kierunkiem wschodnim.


Biegnie hoża łania, biegnie do jelenia, nie chcę was wyganiać, ale: do widzenia.

Wiersz rozpędzający Artur Andrus

1 komentarz: